01-6-1.png

Lợi ích của Cá nhân và Xã hội

Tiếp thị xã hội là một
cách tiếp cận để phát triển.

Tại sao chọn chúng tôi?

Tiếp thị là công ty chuyên về tiếp thị truyền thông xã hội.

Một vấn đề mà nhiều công ty gặp phải khi làm việc với các đại lý tiếp thị trực tuyến lớn là giao tiếp. Chúng tôi đã nghe những câu chuyện mà đã có nhiều tháng mà không nhận được một tin nhắn từ một số cơ quan. 

 

Tính năng chính

Các tính năng mạnh mẽ

Phân tích dự án

Nhiều thông tin liên lạc hơn những gì các cơ quan lớn hơn cung cấp.

Dịch vụ riêng

Nhiều thông tin liên lạc hơn những gì các cơ quan lớn hơn cung cấp.

Trải qua

Nhiều thông tin liên lạc hơn những gì các cơ quan lớn hơn cung cấp.

Cơ quan hiệu quả

Nhiều thông tin liên lạc hơn những gì các cơ quan lớn hơn cung cấp.

Tiếp thị Truyền thông.

Nhiều thông tin liên lạc hơn những gì các cơ quan lớn hơn cung cấp.

Lên lịch trên mạng xã hội

Nhiều thông tin liên lạc hơn những gì các cơ quan lớn hơn cung cấp.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Nhiều thông tin liên lạc hơn những gì các cơ quan lớn hơn cung cấp.

Dịch vụ riêng

Nhiều thông tin liên lạc hơn những gì các cơ quan lớn hơn cung cấp.

Trải qua

Nhiều thông tin liên lạc hơn những gì các cơ quan lớn hơn cung cấp.

Chính sách & Chiến lược Tiếp thị

Các bộ phận tiếp thị đang đấu tranh để được công nhận các mục tiêu tiếp thị và danh tiếng của doanh nghiệp.

Một vấn đề mà nhiều công ty gặp phải khi làm việc với các đại lý tiếp thị trực tuyến lớn là giao tiếp. Chúng tôi đã nghe những câu chuyện mà đã có nhiều tháng không nhận được một cơ quan nào.

Nhóm sáng tạo

Gặp gỡ chuyên gia của chúng tôi

01-5-1.jpg
Daysie Managing Director
02-5.jpg
Edyth Creative Director
03..jpg
Aaron Marketing Manager
04-4.jpg
Pull Alendar Account Officer
05-3.jpg
Gabriela Facebook Markter
06-3.jpg
Camila Youtube Marketer
07-2-1.jpg
Ronny SEO Expert
08-2.jpg
Abigail Managing Director

Tiếp thị & Phân tích Xã hội

Lấy và kiểm soát dữ liệu của bạn

Về Chúng Tôi

Cung cấp thệ thống PBN mạnh mẽ giúp bạn có cơ vào top nhanh chống, với hơn 100+ domain VN , và domain quốc tế, hỗ trợ 30+ lĩnh vực khác nhau.

Liên hệ : support@pbn24h.com

FOLLOW US