Chơi Bài Sâm Online – Nơi Hội Tụ Các Cao Thủ và Nguời Nổi Tiếng

Các loại tay bài trong bài sâm online được xếp hạng từ cao xuống thấp như sau: Tứ quý là tay bài mạnh nhất trong bài sâm online. Tứ quý là 4 lá bài cùng số, cùng chất. Nếu một người chơi có tứ quý, họ

Chơi Bài Sâm Online – Nơi Hội Tụ Các Cao Thủ và Nguời Nổi Tiếng

0 Comments

Các loại tay bài trong bài sâm online được xếp hạng từ cao xuống thấp như sau:

 • Tứ quý
 • Thùng phá sảnh
 • Cù lũ
 • Tứ quý nhỏ
 • Thùng phá sảnh nhỏ
 • Cù lũ nhỏ
 • Thùng
 • Sảnh
 • Sám
 • Thú
 • Rác

Tứ quý là tay bài mạnh nhất trong bài sâm online. Tứ quý là 4 lá bài cùng số, cùng chất. Nếu một người chơi có tứ quý, họ sẽ giành chiến thắng ngay lập tức, bất kể các tay bài khác của họ là gì.

Tham khảo : Đại lý nhà cái 789bet uy tín

Thùng phá sảnh là tay bài mạnh thứ hai trong bài sâm online. Thùng phá sảnh là 5 lá bài liên tiếp, cùng chất. Nếu một người chơi có thùng phá sảnh, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ người chơi nào có tứ quý nhỏ, thùng phá sảnh nhỏ, cù lũ nhỏ, thùng, sảnh, sám, thú, phỏm hoặc rác.

Cù lũ là tay bài mạnh thứ ba trong bài sâm online. Cù lũ là 3 lá bài cùng số, cùng chất và 2 lá bài khác cùng chất. Nếu một người chơi có cù lũ, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ người chơi nào có tứ quý nhỏ, thùng phá sảnh nhỏ, thùng, sảnh, sám, thú, phỏm hoặc rác.

Tứ quý nhỏ là tay bài mạnh thứ tư trong bài sâm online. Tứ quý nhỏ là 4 lá bài cùng số, nhưng khác chất. Nếu một người chơi có tứ quý nhỏ, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ người chơi nào có thùng phá sảnh nhỏ, thùng, sảnh, sám, thú, phỏm hoặc rác.

Thùng phá sảnh nhỏ là tay bài mạnh thứ năm trong bài sâm online. Thùng phá sảnh nhỏ là 5 lá bài liên tiếp, nhưng khác chất. Nếu một người chơi có thùng phá sảnh nhỏ, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ người chơi nào có thùng, sảnh, sám, thú, phỏm hoặc rác.

Cù lũ nhỏ là tay bài mạnh thứ sáu trong bài sâm online. Cù lũ nhỏ là 3 lá bài cùng số, nhưng khác chất và 2 lá bài khác khác chất. Nếu một người chơi có cù lũ nhỏ, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ người chơi nào có thùng, sảnh, sám, thú, phỏm hoặc rác.

Thùng là tay bài mạnh thứ bảy trong bài sâm online. Thùng là 5 lá bài cùng chất. Nếu một người chơi có thùng, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ người chơi nào có sảnh, sám, thú, phỏm hoặc rác.

Sảnh là tay bài mạnh thứ tám trong bài sâm online. Sảnh là 5 lá bài liên tiếp, cùng chất hoặc khác chất. Nếu một người chơi có sảnh, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ người chơi nào có sám, thú, phỏm hoặc rác.

Sám là tay bài mạnh thứ chín trong bài sâm online. Sám là 3 lá bài cùng số. Nếu một người chơi có sám, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ người chơi nào có thú, phỏm hoặc rác.

Thú là tay bài mạnh thứ mười trong bài sâm online. Thú là 3 lá bài cùng chất và 2 lá bài khác cùng chất hoặc khác chất. Nếu một người chơi có thú, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ người chơi nào có phỏm hoặc rác.

Rác là tay bài yếu nhất trong bài sâm online. Nếu một người chơi có rác, họ sẽ thua cuộc trước bất kỳ người chơi nào có tay bài mạnh hơn.

Trong trường hợp có hai hoặc nhiều người chơi có cùng tay bài, ván bài sẽ hòa.